Škola za talente

Škola za muzičke talente u Ćupriji, jedinstvena je ustanova u našoj zemlji po svom nastavnom planu i programu, i ima za cilj da muzički nadarenu decu koja postanu učenici ove škole, uz pomoć posvećenih pedagoga koji u njoj rade, obrazuje u profesionalne muzičare.

U toku desetogodišnjeg školovanja, članovi ove "Velike muzičke porodice" žive u uslovima internatskog smeštaja i savladavaju intenzivan program muzičke i opšteobrazovne nastave. Po sličnom konceptu rade samo još dve prosvetne ustanove na svetu: Centralna muzička škola u Moskvi i Škola "Jehudi Menjuhin" u Londonu. Školu ove godine pohađa 80 učenika iz raznih gradova Srbije, ali i dvoje učenika iz Hrvatske i Bosne.

Strategija razvoja Škole i jeste da se proširi na zemlje regiona i na taj način vrati prvobitnoj zamisli njenih idejnih tvoraca iz 1973.godine, profesora violine Lazara Marjanovića (Beograd) i Jovana Rakića (Ćuprija),koji su školu osnovali za područje cele bivše Jugoslavije. Škola je gudačkog smera i u njoj se uče violina, viola, violončelo i kontrabas. Povezana stručnom saradnjom sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu, škola uspešno postoji već 45 godina. Poznata je po svojim rezultatima i proslavljenim bivšim učenicima, a iznedrila je preko 250 mladih muzičara, koji su svoje školovanje nastavili na fakultetima u zemlji i inostranstvu.

Škola za muzičke talente, osim svoje obrazovno vaspitne uloge, ima veoma bogatu koncertnu delatnost širom naše zemlje, i to u najznačajnijim salama (Kolarčeva zadužbina, Galerija Kolarca, Galerija SANU), na najznačajnijim muzičkim manifestacijama (BEMUS, BELEF, KUSTENDORF KLASIK, ARLEMM) i u inostrantsvu (Španija, Austrija, Holandija, Belgija, Italija, Monako, Rumunija, SAD, Kina).

Učenici Škole učestvuju na takmičenjima u zemlji, kao i na poznatim međunarodnim takmičenjima, na kojima su visoko plasirani po broju i kvalitetu osvojenih nagrada.

Škola za muzičke talente ima status Škole od posebnog nacionalnog značaja.

Danijela Jović, Direktor Škole za muzičke talente