festival

Четвртак
4.јул 2019. , 12 час

Сцена "Душан Сковран"

Како се слуша концерт

Мала школа бонтона

Водитељ програма:
Милош Миловановић

festival

Петак
5.јул 2019 , 10-13 часова i 17-19:30 часова

Сцена "Душан Сковран"

Дечији композиторски атеље

Радионица Ирене Поповић Драговић

festival

Субота
6.јул 2019. , 10-13 часова i 17-19:30 часова

Сцена "Душан Сковран"

Дечији композиторски атеље

Радионица Ирене Поповић Драговић